Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Financiën

2015 was financieel gezien een goed jaar voor Alzheimer Nederland. We hebben het afgesloten met een positief resultaat van ruim een half miljoen euro. Dit is vooral te danken aan extra inkomsten uit nalatenschappen en hogere opbrengsten uit de PrijzenMarathon van de VriendenLoterij en de landelijke collecte die in november plaatsvond. 

/ Financiën