Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Inleiding

In het najaar van 2015 koppelde de VriendenLoterij haar jaarlijkse PrijzenMarathon aan het werk van Alzheimer Nederland. De groots opgezette, landelijke campagne leidde tot verrassend hoge extra inkomsten. Ook de landelijke collecte bracht meer op dan verwacht. Mede daardoor sloten wij het financiële jaar af met een positief saldo van € 557.508.

De belangrijkste reden voor ons positieve resultaat waren de onverwacht hoge inkomsten vanuit nalatenschappen. Dit kwam vooral door een grote nalatenschap die we in november mochten ontvangen.

Over de PrijzenMarathon van de VriendenLoterij, over de collecte en over ons werk op het gebied van nalatenschappen kunt u hier klikken.

Nog niet alles besteed

De piek aan extra inkomsten zat in de laatste twee maanden van het jaar. Dat is ook de reden waarom we dit geld niet allemaal al in het verslagjaar konden uitgeven. Daarmee viel ons doelbestedingspercentage over 2015 uiteindelijk lager uit dan het streefpercentage van 75%. De extra inkomsten zullen in 2016 alsnog een goede bestemming krijgen.

Doelbestedingen in 2015

Wat de doelbestedingen betreft, was 2015 overigens ook een zeer goed jaar. Aan wetenschappelijk onderzoek, belangenbehartiging, hulp en informatie hebben we meer kunnen besteden dan in 2014. Het geld dat we uitgegeven hebben om ons werk te kunnen doen (beheer en administratie) en nieuwe fondsen binnen te krijgen (fondsenwerving), bleef binnen de normen die voor de branche van Nederlandse goede doelen gehanteerd worden. In dit hoofdstuk vindt u de cijfers en de bijbehorende toelichting. We sluiten af met onze begroting voor 2016.

/ / Inleiding