Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Ratio's

Download als pdf

Percentage eigen fondsenwerving

Eén van de eisen van het CBF-keurmerk (zie www.cbf.nl) is het zogenoemde CBF-percentage. Dit wordt berekend door de kosten van eigen fondsenwerving te delen door de totale opbrengst uit eigen fondsenwerving. Het gemiddelde over drie opeenvolgende jaren mag niet hoger zijn dan 25%. Onze eigen norm ligt tussen 18% en 22%. Ons CBF-percentage over 2015 bedraagt 17,8%. In 2014 was dit 22,6%. Het gemiddelde over de jaren 2013 tot en met 2015 komt op 20,8% en blijft daarmee ruim binnen de CBF-norm.

Bestedingsratio

Alzheimer Nederland streeft ernaar om van iedere ingezamelde euro meer dan 75% te besteden aan onze doelstellingen. Deze bestedingsratio wordt berekend door de totale bestedingen aan doelstellingen te delen door de som van de baten. Onze bestedingsratio over 2015 bedraagt 70,2%. In 2014 was het 76,8%. Dat onze bestedingsratio over 2015 onder de eigen norm ligt, is vooral een gevolg van de onverwachte groei van onze baten aan het einde van het jaar. In de inleiding op dit hoofdstuk hebben we daarover meer verteld. De gemiddelde bestedingsratio over de jaren 2013 tot en met 2015 is 73,7%.

Percentage beheer en administratie

Alzheimer Nederland streeft ernaar het percentage van de kosten van beheer en administratie niet boven de 7% uit te laten komen. Dit percentage wordt berekend door de totale kosten van beheer en administratie te delen door de som van de lasten. Het percentage van de kosten van beheer en administratie over 2015 bedraagt 6,3%, net als in 2014. Het gemiddelde over de jaren 2013 tot en met 2015 is 6,2% en voldoet dus aan de norm.

/ / / Ratio's