Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Belangenbehartiging en zorgvernieuwing

Alzheimer Nederland wil de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met dementie en mantelzorgers. We doen dat onder meer door ons in te zetten voor hun belangen en voor vernieuwing en verbetering van de zorg.

/ / Belangenbehartiging en zorgvernieuwing