Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Evaluatie en vooruitblik

In afwachting van het dementiebeleid van de staatssecretaris hebben we via onze regionale afdelingen gemeenten en lokale ondernemers geprikkeld om werk te maken van de dementievriendelijke samenleving. Daarmee hebben we als het ware voorgesorteerd op onze ambities op dit gebied, die we regelmatig onder de aandacht van het ministerie van VWS brachten. Halverwege het jaar bleek dat de staatssecretaris de dementievriendelijke samenleving tot pijler onder zijn beleid wilde maken. Alzheimer Nederland en PGGM kregen in het kader van Deltaplan Dementie subsidie voor het programma ‘Dementievrienden’. Een geweldige erkenning voor onze gezamenlijke inspanningen.

We gaan de kansen die we met dit programma hebben, zo breed mogelijk benutten door het te koppelen aan andere werkzaamheden en samenwerkingspartners van Alzheimer Nederland, landelijk en regionaal. Uiteindelijk willen we een beweging in de samenleving op gang brengen. Het groeiende aantal stippen op onze kaart met dementievriendelijke organisaties in Nederland laat een stukje van die beweging zien. In 2016 willen we kijken hoe we ook andere aspecten van de groei van een dementievriendelijk Nederland kunnen monitoren.

Intussen worden onze contacten met ‘Den Haag’ sterker. Een concreet voorbeeld is het feit dat ons periodieke overleg met het ministerie van VWS in 2015 uitgebreid werd en in frequentie opgevoerd is naar eens in de zes weken. We merken ook dat politici vaker zelf contact opnemen met ons voor informatie over de impact van beleid op mensen met dementie en hun omgeving. Het is vaak moeilijk te bepalen in hoeverre bepaalde maatregelen, zoals ‘reparaties’ in het zorgbeleid, terug te voeren zijn tot onze lobby-werkzaamheden. We trekken daarin op met partners, zoals de dementieketens. Het is in elk geval wel duidelijk dat onze input wordt gebruikt. Onze betrokkenheid in 2016 bij het onderzoek naar de inkoop van zorg is daar een voorbeeld van. Ook lokaal zijn onze contacten met politici sterker: wethouders en gemeenteraden weten onze regionale afdelingen steeds beter te vinden.