Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Naar een dementievriendelijke samenleving

Alzheimer Nederland zet zich in om onze samenleving dementievriendelijk te maken. Het feit dat staatssecretaris Van Rijn dit streven tot pijler onder zijn beleid koos, betekent dan ook erkenning voor het vele werk, dat wij met onze regionale afdelingen verricht hebben.

Feest in de supermarkt

Voor de feestelijke lancering van zijn beleid koos de staatssecretaris een Albert Heijn in Doorn als locatie. Dat deed hij niet zomaar. Vrijwilligers van Alzheimer Nederland verzorgen al geruime tijd trainingen in ‘omgaan met dementie’ voor supermarktpersoneel, politie, brandweer en andere organisaties. In april 2015 had onze afdeling Zeist deze training gegeven aan medewerkers van de Doornse Albert Heijn. Dit leidde tot veel aandacht in de media. Na een artikel in Metro, berichtten ook RTL Nieuws, Telegraaf en Eén Vandaag over de trainingen. Het interview in Metro leidde bovendien tot veel aandacht op social media.

“Ik maakte dementie mee binnen mijn eigen familie. Daarom weet ik als geen ander hoe belangrijk het is om op een menswaardige manier met dementie om te gaan. Samen met Alzheimer Nederland ontwikkelden we een training, die is gevolgd door 25 medewerkers. Ze waren na afloop laaiend enthousiast en hebben de opgedane kennis via een zelfgemaakte flyer doorgegeven aan alle andere collega’s. Het is onvoorstelbaar mooi dat alle 192 medewerkers, van vakkenvullers tot kassamedewerkers en leidinggevenden, zich zo hebben verdiept in mensen met dementie. Ik ben erg trots op wat wij samen hebben bereikt!”

Nico Spierenburg, manager Albert Heijn, Doorn

Landkaart vol stickers

Tijdens de lancering van het beleid, ontving Albert Heijn-manager Nico Spierenburg een speciale oorkonde uit handen van Fenny Wiss, bestuurder van afdeling Zeist. Staatssecretaris Van Rijn plaatste een sticker met de tekst 'Dementievriendelijk' op de winkelruit. Daarmee gaf hij de eerste aanzet voor een landkaart vol punten met dementievriendelijke winkels/organisaties. Het logo op de sticker is als symbool voor solidariteit met mensen met dementie ontwikkeld door de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie. Alzheimer Nederland stimuleert het gebruik van dit symbool landelijk.

Het programma ‘Samen dementievriendelijk’

In opdracht van de staatssecretaris en als onderdeel van Deltaplan Dementie, werken we samen met onze partner PGGM het vijfjarig programma ‘Samen dementievriendelijk’ uit. Daarmee willen we bereiken dat mensen dementie niet alleen weten te herkennen maar vervolgens ook weten hoe met dementie om te gaan. Een landelijke campagne, een online platform en trainingsprogramma's vormen de basis van de beweging.

Iedereen kan dementievriendelijk worden

Onze doelstellingen zijn ambitieus. Met de campagne willen we een miljoen mensen bereiken, waarvan ruim 300.000 mensen zich aanmelden op www.samendementievriendelijk.nl. Daar kan men een online training te doorlopen die mensen bewust maakt van de manier waarop je iets kunt betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger.Zo streven we ernaar dat er in 2020 in Nederland net zo veel actieve, getrainde dementievriendelijke mensen zijn als mensen met dementie. Het programma is in mei 2016 van start gegaan.

/ / / Naar een dementievriendelijke samenleving