Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Verder in 2015...

Vaardig in zelfzorg

Dementie is bij migranten moeilijker vast te stellen dan bij anderen. Taalproblemen, onbekendheid met de ziekte en schaamte kunnen daarvan de oorzaak zijn. Met Vaardig in zelfzorg stimuleren we het gesprek over dementie op een laagdrempelige manier.

Vijftig bijeenkomsten

Vaardig in zelfzorg is een gezamenlijk project van Alzheimer Nederland, de Hart- en Vaatgroep, NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) en Pharos. Na pilotbijeenkomsten in 2014 is het project 1 januari 2015 landelijk uitgerold. Gedurende het jaar zijn ruim vijftig gespreksbijeenkomsten georganiseerd. Daarvoor hebben we 27 Marokkaanse en Turkse vrijwilligers geworven en opgeleid tot gespreksleider.

Ruim duizend mensen bereikt

De bijeenkomsten hebben de bespreekbaarheid van dementie vergroot onder meer dan 1.000 mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Deelnemers waardeerden de bijeenkomsten gemiddeld met het cijfer 8,5.

Smart & easy: SignaLeren

In het kader van dit project is de digitale tool SignaLeren ontwikkeld, die migranten en laaggeletterden helpt om in hun eigen taal dementie te herkennen. Tijdens vijf ‘minisymposia’ voor zorgverleners hebben we de tool gepresenteerd. Verschillende ziekenhuizen en tientallen huisartsen maken er inmiddels gebruik van. SignaLeren is ook onderdeel van de Health Communicator van huisartsen. De deelnemers aan de gespreksbijeenkomsten beoordeelden het als één van de beste ‘smart & easy praktijkvoorbeelden’ van goede zorg.

Korte berichten

  • In maart organiseerde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een ministersconferentie met onder meer de World Dementia Council. Alzheimer Nederland was erbij en leverde input voor een presentatie van staatssecretaris Van Rijn. In juni organiseerden we ook, samen met Alzheimer’s Disease International en het ministerie van VWS, een ‘side event’ tijdens het Legacy Event van de World Dementia Council in Den Haag.
  • In de zomer hielden we met het programma Een Vandaag een peiling onder bijna vierduizend partners, familieleden en verzorgers van mensen dementie. Van hen bleek één op de vijf (18%) wekelijks te maken te hebben met agressief gedrag. Meer dan de helft (55%) gaf aan dat hun naaste met dementie regelmatig verbaal of fysiek geweld gebruikte.