Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Vrijheid en veiligheid bij dementie

In de dementiezorg is een veranderingsproces gaande, die zich richt op het behoud van zo veel mogelijk (bewegings)vrijheid voor mensen met dementie. Dat roept wel vragen op, met name hoe dit op een veilige manier kan.

Samen met IDé – Innovatiekring dementie en LOC Zeggenschap in zorg stimuleert Alzheimer Nederland dit veranderingsproces. Daarvoor ontwikkelden we in 2015 de bijeenkomsten Vrijheid en veiligheid bij dementie. Dit project is onderdeel van het Actieprogramma onvrijwillige zorg van het ministerie van VWS.

Dialoog en inspiratie

De bijeenkomsten worden geleid door getrainde gespreksleiders en bieden twee uur informatie en inspiratie aan de hand van filmpjes en gespreksvragen. Het doel is om iedereen die te maken heeft met de zorg voor mensen met dementie met elkaar in gesprek te brengen over dilemma’s en nieuwe inzichten rond vrijheid en veiligheid. Dit moet leiden tot nieuwe manieren om mensen met dementie meer (bewegings)vrijheid te kunnen bieden, zowel thuis als in het verpleeghuis.

Makkelijk

Om het zo makkelijk mogelijk te maken om binnen een thuiszorgorganisatie, verpleeghuis, Alzheimer Café, wijkteam of cliëntenraad met elkaar in gesprek te gaan, ontwikkelde het projectteam een online platform: www.vrijheidenveiligheid.nl. Via deze website kunnen initiatiefnemers een bijeenkomst organiseren, deelnemers zich aanmelden en gespreksleiders materialen downloaden.

2015 en verder

2015 stond in het teken van het ontwikkelen van de bijeenkomsten. Zo werden zeven filmpjes met gespreksvragen gemaakt en acht pilotbijeenkomsten gehouden, die geleid hebben tot een definitieve opzet. Daarnaast hebben we gewerkt aan de werving en training van tien gespreksleiders, een huisstijl, PR-materiaal en het platform. Dit alles vroeg meer tijd dan verwacht, waardoor we onze planning tussentijds wat moesten bijstellen.

In 2016 rollen we de bijeenkomsten uit. Op allerlei manieren brengen we de mogelijkheid om in gesprek te gaan over vrijheid en veiligheid bij dementie onder de aandacht van potentiële initiatiefnemers in onder meer zorginstellingen, Alzheimer Cafés en gemeenten.

/ / / Vrijheid en veiligheid bij dementie