Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Communicatie

Goede communicatie is van belang bij al ons werk. We willen mensen bewust maken van de impact van dementie op mens en samenleving. We willen laten zien wat Alzheimer Nederland doet om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen met dementie en hun naasten. En we willen zo veel mogelijk mensen aan onze missie verbinden.

/ / Communicatie