Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Evaluatie en vooruitblik

Onze afdeling Corporate Communicatie legt als het ware de rode loper uit voor verschillende doelgroepen. Met onze communicatie willen we onze identiteit, ons imago en onze reputatie versterken en de werkzaamheden van onze verschillende afdelingen mede mogelijk maken en ondersteunen. Wat dit laatste betreft: veel werk dat in de jaarverslag beschreven wordt, is gekoppeld aan activiteiten op het gebied van communicatie. We werken daarbij steeds nauw samen met de betreffende afdeling. Een in het oog springend voorbeeld is ons online platform Dementie.nl. Nog vóór de landelijke presentatie in april 2016 telde dit platform bijna 50.000 unieke bezoekers die samen ca. 350.000 pagina’s bekeken. De meeste van hen willen weten of er iets mis is met hen of met iemand in hun omgeving (tot de meest gezochte termen behoren ‘autorijden’, ‘wat is dementie’ en ‘erfelijkheid’). De behoefte aan heldere, toegankelijke communicatie is groot en Alzheimer Nederland voorziet daarin met een platform dat we continu verder ontwikkelen op basis van feedback van mantelzorgers van mensen met dementie.

Wat zichtbaarheid betreft, was 2015 een goed jaar. In de media is niet alleen veel aandacht besteed aan dementie in het algemeen, maar ook aan Alzheimer Nederland. Dit leverde voor meer dan € 2 miljoen aan ‘free publicity’ (gratis publiciteit) op. Daar komt de enorme mediawaarde van de PrijzenMarathon van de VriendenLoterij nog bij. Dat we steeds meer mensen daadwerkelijk met ons werk in contact brengen, blijkt vooral uit de cijfers voor onze online communicatie, zoals de toename van het aantal bezoekers van onze website en de sterke toename van het aantal abonnees van onze nieuwsbrief en volgers van onze Facebook-pagina. Volgens de chari-barometer is de bekendheid van Alzheimer Nederland gestegen (de zogenoemde ‘spontane bekendheid’ zelfs van een 21e naar een 17e plek van alle Nederlandse goede doelen).

In 2016 gaan we extra inzetten op het versterken van onze – interne en externe – relaties. Een grote taak hierin is het opleveren van een geheel vernieuwde corporate website die aansluit bij de laatste online ontwikkelingen.

/ / / Evaluatie en vooruitblik