Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Fondsenwerving

Om onze doelstellingen te halen, moeten we flinke ambities op het gebied van fondsenwerving hebben. We streven naar duurzame relaties met zo veel mogelijk donateurs. Door heldere informatie en persoonlijke verhalen betrekken we hen bij onze missie. Elk contact telt.

/ / Fondsenwerving