Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Evaluatie en vooruitblik

Onze afdeling Marketing richt zich op het versterken van de zichtbaarheid van Alzheimer Nederland en al onze ambities, activiteiten, diensten en producten. Daarbij willen we zo veel mogelijk mensen bij ons werk betrekken en hen ervan overtuigen om dit werk financieel te ondersteunen. Een maximaal rendement is ons doel, maar dit willen wij bereiken door middel van waardevolle relaties, met donateurs en iedereen die ons bij onze marketing kunnen helpen. Zeker de laatste jaren kleurt dit streven steeds meer onze marketingwerkzaamheden. De berichten in dit jaarverslag zijn daar goede voorbeelden van.

Voor onze zichtbaarheid werken we uiteraard nauw samen met de afdeling Corporate Communicatie. In het hoofdstuk over communicatie leest u onder meer over de media-aandacht die Alzheimer Nederland in 2015 gekregen heeft. Daarnaast is de inzet van al onze medewerkers en vrijwilligers van onschatbare waarde. Als afdeling Marketing willen we de kansen die al deze zichtbaarheid biedt, zo goed mogelijk benutten. In 2016 gaan we verder hiermee verder. Een belangrijk aandachtspunt is dat we onze verschillende doelgroepen nog beter willen leren kennen, zodat we in onze contacten nog beter kunnen aansluiten bij wat zij willen en/of nodig hebben.

/ / / Evaluatie en vooruitblik