Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Extra steun van de VriendenLoterij

Alzheimer Nederland is een vaste begunstigde van de VriendenLoterij. Daar zijn we elk jaar bijzonder blij mee. Maar 2015 werd wat dat betreft wel een heel feestelijk jaar.

Extra aanvragen toegewezen

In februari vond weer het Goed Geld Gala plaats. Daar mochten we niet alleen ons aandeel als begunstigde in ontvangst nemen, maar werden ook twee extra aanvragen toegewezen. Om te beginnen kregen we € 500.000 voor de ontwikkeling van Dementie.nl en innovatieve projecten binnen het Deltaplan Dementie. Daarnaast honoreerde de VriendenLoterij met € 495.000 een aanvraag, die we samen met de Nierstichting en de Hartstichting indienden voor de ontwikkeling van MediaLab. Dit project richt zich op voorlichting aan kwetsbare groepen over een gezonde levensstijl. Met ‘kwetsbare groepen’ bedoelen we bijvoorbeeld de mensen met de laagste inkomens en/of opleidingsniveaus. Vaak zijn zij er qua gezondheid slechter aan toe, dan mensen die meer te besteden hebben. In MediaLab gaan we experimenteren met nieuwe communicatiemethoden om te onderzoeken hoe we deze groepen kunnen bereiken.

PrijzenMarathon

Vervolgens besloot de VriendenLoterij om haar PrijzenMarathon te koppelen aan het werk van Alzheimer Nederland. De PrijzenMarathon is elk jaar weer een groots opgezette landelijke, crossmediale campagne. Onder het motto ‘Samen voor een toekomst zonder Alzheimer’ vroegen André van Duin en Irene Moors in de editie van 2015 om aandacht voor dementie en riepen zij op om in actie te komen voor meer onderzoek.
 

Opbrengst

De campagne van de VriendenLoterij begon op 21 september en duurde tot half december. Toen waren er ruim 34.000 voor Alzheimer Nederland geoormerkte loten verkocht. De opbrengst gaat naar wetenschappelijk onderzoek in het kader van het Deltaplan Dementie. Daarnaast heeft de PrijzenMarathon enorm bijgedragen aan de zichtbaarheid van het thema dementie in het algemeen en Alzheimer Nederland in het bijzonder. De campagne was overal aanwezig en leverde zeer veel media-aandacht op, ter waarde van € 4,5 miljoen (een indicatie van de kosten wanneer de media-aandacht volledig ingekocht zou worden).

/ / / Extra steun van de VriendenLoterij