Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Verder in 2015...

Fondsenwerving in 2015

Een belangrijk doel voor onze fondsenwerving in 2015 was: een beter beeld van en een betere band met onze (potentiële) gevers. Uiteraard wilden we ook graag meer donateurs werven. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om ons werk met een nalatenschap te steunen, extra aandacht gegeven.

Om onze band met trouwe donateurs te verstevigen hielden we begin 2015 een ‘service call-campagne’. We belden ruim duizend mensen om hen te bedanken voor hun steun en vroegen naar hun mening over een aantal aspecten van ons werk. De telefoontjes werden als zeer positief ervaren.

Werving van nieuwe donateurs

Het werven van nieuwe donateurs doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld ‘deur-aan-deur’. Voor deze methode hebben we in 2015 meerdere bureaus ingezet, die samen vele honderden nieuwe donateurs aan ons verbonden. Daarnaast zijn we in 2015 steeds meer gebruik gaan maken van online mogelijkheden. Een test om via Facebook ‘leads’ (contactgegevens van mogelijke donateurs) te verkrijgen had goede resultaten. Andere kanalen om online leads en/of donaties te verkrijgen, waren een Alzheimer-kennisquiz, onze Geheugentest, brochure-aanvragen en onze digitale nieuwsbrief.

VriendenLoterij

In het najaar maakten we dankbaar gebruik van alle aandacht voor dementie rond de PrijzenMarathon van de VriendenLoterij. Zo hebben we onze collecteweek-mailing in dezelfde periode niet alleen naar bestaande donateurs gestuurd, maar ook naar 75.000 adressen van mensen die ons nog niet steunden. Dit leverde meer giften op: in totaal ruim € 123.000.

Nalatenschappen

Om meer zichtbaarheid te geven aan de mogelijkheid om Alzheimer Nederland met een nalatenschap te steunen, hebben we de volgende middelen en werkzaamheden ingezet:

  • Mailing naar 600 notariskantoren, waarin we onder meer vertelden over onze ‘inspiratiemap’ over nalaten: “Geschenk aan het leven”.
  • Mailing naar (potentiële) donateurs
  • Huisbezoeken – Service calls aan ruim 200 potentiële erflaters – Enquête onder ca. 6.000 donateurs
  • Persoonlijke verhalen over nalaten op onze website – Special over nalaten bij onze nieuwsbrief Aandacht – Pagina over nalaten in ons blad Fragmenten (oplage: 58.000) – Paginagrote advertentie in het magazine Voor nu en later

Cijfers

*46.962 giftgevers en 46.111 donateurs met een automatische incasso. De instroom (mensen die niet in 2014 gaven, maar wel in 2015) was 23.758. Het ging daarbij om 10.279 nieuwe gevers en 13.479 mensen die vóór 2015 al eens gegeven hadden. De uitstroom (mensen die wel in 2014 gaven, maar niet in 2015) was 26.111, waaronder 1.764 mensen die inmiddels overleden zijn.

Per saldo is ons actieve donateursbestand met 2.453 afgenomen. Deze daling van 2,6% proberen we in 2016 weer om te buigen in groei door meer tijd en geld te investeren in donateurswerving. Een krimpend aantal donateurs is immers ook een risico wat betreft toekomstige inkomsten uit nalatenschappen en andere (grote) giften.

Het gemiddelde donatiebedrag is 2015 gestegen. Giftgevers gaven in 2015: € 29,93 (2014: € 28,37) en incasso-donateurs gaven in 2015: € 44,10 (2014: € 42,82 ).

Korte berichten

  • Onze jaarlijkse collecteweek (zie ook De grootste Collectebus van NL) was in 2015 opnieuw een groot succes. Meer dan 20.000 vrijwilligers gingen voor Alzheimer Nederland, vaak door weer en wind, op pad met de collectebus. Dankzij hun inzet haalden we € 1.560.872 op, meer dan vorig jaar. Daar zijn we trots op. Een belangrijk extra doel was het verkrijgen van zo veel mogelijk e-mailadressen, zodat we zonder extra kosten vaker en directer kunnen communiceren met onze collectanten.
  • In augustus verstuurden we een mailing met als thema ‘jonge onderzoekers’. Donateurs die recent een bovengemiddelde gift hadden gegeven, werden uitgenodigd voor een bijeenkomst over ons fellowshipprogramma. 45 mensen kwamen hierop af en naar aanleiding van de bijeenkomst kwam direct een extra gift van € 1.250 binnen.
  • In mei organiseerden we samen met Erasmus MC en ESCP/HVK een event om bedrijven, vermogensfondsen en non-profitorganisaties te interesseren voor ‘strategische filantropie’. Daarmee willen we meer wetenschappelijk onderzoek naar dementie mogelijk maken.
  • Zoekmachine Google biedt goede doelen ‘Google Ad Grants’: gratis advertentiebudget ter waarde van 10.000 dollar per maand om de eigen website te promoten. Organisaties die dit budget goed benutten, komen zelfs in aanmerking voor ‘Google Ad Grants Pro’ ter waarde van 40.000 dollar per maand. Alzheimer Nederland kreeg in 2015 niet alleen voor www.alzheimer-nederland.nl, maar ook voor www.dementie.nl een Google Ad Grant Pro toegewezen. Dit betekent maar liefst 960.000 dollar gratis advertentiebudget per jaar! Hierdoor zijn we nog beter zichtbaar en kunnen we meer bezoekers op onze website en daarmee donaties verwachten. Gemiddeld levert Google Grants 40 donaties per maand op en dit zal nog verder stijgen met het verhoogde budget.

/ / / Verder in 2015...