Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Dementie.nl

Alzheimer Nederland bouwt aan een multimediaal hulp- en informatieprogramma voor mensen die zorgen voor iemand met dementie. Daarmee willen we hen gedurende het hele ziekteproces ondersteunen. Dialoog is het kernbegrip. Centraal staat de ontwikkeling van het online platform Dementie.nl.

De eerste helft van 2015 hebben we gewerkt aan de inhoud (content) van het platform. Zelfs na selectie van de belangrijkste onderwerpen ging het al gauw om meer dan 150 pagina’s informatie, tien lijsten met tips en ruim twintig ervaringsverhalen. Vervolgens werkten we aan de inrichting van een ict-structuur, die voldoet aan de groeiende groep mantelzorgers. Intussen kozen we in een testfase in februari samen met mantelzorgers voor de naam ‘Dementie.nl’. De deelnemers aan het eerste gebruikersonderzoek gaven unaniem aan dat deze naam duidelijk aangeeft waarvoor het platform bedoeld is. De ontwikkeling van het platform is mede mogelijk gemaakt door een vermogensfonds dat anoniem wil blijven, zorgverzekeraar Menzis en de VriendenLoterij.

Lancering

Op 10 november, de Dag van de Mantelzorg, ging het platform Dementie.nl ‘live’ tijdens een feestelijke bijeenkomst voor medewerkers, maatschappelijke partners en bureaus. We hebben daar niet al te veel ruchtbaarheid aan gegeven, omdat we het platform eerst wilden testen door het aan te bieden aan onze achterban (een zogenoemde ‘soft launch’). In deze testfase werkten we aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden. Deelnemers kregen online vragenlijsten en opdrachten en werden ook uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek om ervaringen te delen. Op basis van deze feedback en die van collega’s en mantelzorgers passen wij het platform aan en plannen we vervolgstappen. In april 2016 presenteren we Dementie.nl aan de buitenwereld in een grotere campagne samen met onze partners.

Founding partners: PGGM en CZ

Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en zorgverzekeraar CZ besloten in het najaar actief betrokken te willen zijn als ‘founding partner’ van Dementie.nl. Dankzij hun medewerking en financiële ondersteuning kunnen we het platform ambitieus verder ontwikkelen. Beide ‘founding partners’ zetten zich al geruime tijd op verschillende gebieden in binnen het Deltaplan Dementie.