Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Evaluatie en vooruitblik

Onze activiteiten op het gebied van hulp en informatie groeien gestaag en sluiten steeds beter aan op de behoeften van mensen met dementie en hun omgeving. Dat blijkt onder meer uit cijfers over 2015, maar bijvoorbeeld ook uit verschillende blijken van waardering, die we voor ons werk krijgen (zoals voor onze Alzheimer Assistent). Samen met onze vrijwilligers bouwen we aan een duurzaam systeem waarmee we mensen met dementie en mantelzorgers handvatten aanreiken om zo veel mogelijk de regie over hun leven te kunnen blijven voeren. Hiermee vergroten we hun veerkracht.

Door continue verbetering, uitbreiding en onderlinge koppeling van activiteiten willen we de impact van ons werk nog versterken. Zo krijgt ons online forum in 2016 een upgrade om het vervolgens te laten samenwerken met het platform Dementie.nl. Samen met het Trimbos Instituut werken we aan een online training voor mantelzorgers over het omgaan met onbegrepen gedrag, die we eveneens willen koppelen aan Dementie.nl. Tevens gaan we een test ontwikkelen waarmee we mantelzorgers periodiek kunnen vragen naar de problemen die zij ervaren. Op basis daarvan kunnen we hen gericht doorverwijzen naar het platform.

Ook voor jonge mensen met dementie en mensen in een 24-uurs zorgomgeving is het van belang dat zij en hun omgeving zo veel mogelijk ondersteund worden. In 2016 gaan we daar extra op inzetten, onder meer door meer samen te werken met de stichting Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd.

/ / / Evaluatie en vooruitblik