Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Kerngroep dementie

Mensen met dementie willen dat je met hen praat, niet over hen. De ‘Kerngroep dementie’ bestaat uit acht mensen met dementie die opkomen voor de belangen van henzelf en anderen. Zij helpen Alzheimer Nederland door te vertellen hoe zij het leven met dementie ervaren.

De groep komt vijf keer per jaar bijeen om rond een vastgesteld thema ervaringen met elkaar en ons te delen. Een uitwerking van dit gesprek wordt vervolgens gepubliceerd op onze website. Regelmatig wordt Alzheimer Nederland door de media benaderd voor interviews met mensen met dementie. Indien gewenst kunnen we hiervoor leden van de Kerngroep vragen.

Glasgow Declaration

In februari 2015 boog de Kerngroep zich over de ‘Glasgow Declaration’. Deze verklaring met ‘vijf rechten van mensen met dementie’ werd in 2014 ondertekend door alle leden van de koepelorganisatie Alzheimer Europe, waarvan ook Alzheimer Nederland lid is. De Kerngroep besprak wat deze rechten voor de (zorg)situatie in Nederland (zouden moeten) betekenen en riepen iedereen op de verklaring te ondertekenen.

Met de feedback van de Kerngroep zijn we aan de slag gegaan. Dit leidde mede tot de petitie die we in november aan Tweede Kamerleden overhandigden.

 

/ / / Kerngroep dementie