Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Trainingen en workshops

Om goede hulp en informatie te kunnen geven, hebben we gedreven medewerkers en een grote groep vrijwilligers. Zij moeten steeds over de juiste informatie beschikken, maar die ook op een heldere en plezierige manier over kunnen brengen. Daarom organiseren we trainingen op allerlei gebied.

Op locatie

Onze vrijwillige voorlichters geven door heel het land presentaties aan verschillende groepen. Een trainingsdag voor voorlichters wordt daarom vaak op locatie, bijvoorbeeld in een supermarkt, gegeven. Daar gaan ze in kleine groepen intensief aan de slag met vragen als: Wat is mijn doelgroep? Welke vragen leven bij hen? Hoe bereid ik me daarop voor? In 2015 hadden we zeven trainingen voor in totaal ruim vijftig voorlichters.

Intervisie

Voor de vrijwillige moderatoren van ons online forum hebben we drie trainingen georganiseerd. Een inhoudelijke training door huisarts Marieke Perry koppelden we aan een intervisiebijeenkomst voor vrijwilligers van de Alzheimer Telefoon. Op die manier versterken we de afstemming tussen telefoon en forum.

Rollenspellen

Voor de vrijwilligers van de Alzheimer Telefoon zelf waren er twee inhoudelijke trainingen, met als thema’s ‘rechtsbescherming’ (14 deelnemers) en ‘diagnostiek’ (16). Uit reacties van deelnemers blijkt dat zij nu beter begrijpen waar mantelzorgers bij deze onderwerpen mee te maken krijgen.

“De rollenspelen helpen heel goed om te ervaren hoe een mantelzorger zich voelt, als hij probeert uit te leggen wat het probleem is.”

Alzheimer Cafés

Voor de vrijwilligers van onze Alzheimer Cafés hebben we een gevarieerd aanbod. De workshop Een frisse wind, om cafés een update te geven, hebben we in 2015 acht keer gegeven, voor ongeveer zeventig deelnemers in totaal. Daarnaast waren er vijf trainingen voor gastvrouwen en gastheren (57 deelnemers) en vijf trainingen voor gespreksleiders (59). Gespreksleiders krijgen driekwart jaar na hun eerste training een follow up-dag waarin we met elkaar bespreken hoe het tot dan toe gaat. De meeste gespreksleiders beoordeelden de trainingen in 2015 met een 8 of een 9.

“Het heeft me geprikkeld. Er werd een brede scholing geboden, praktisch, theoretisch en met humor.”

/ / / Trainingen en workshops