Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Evaluatie en vooruitblik

Nog altijd is de oorzaak van dementie niet bekend. Daarom is wetenschappelijk onderzoek van groot belang. In 2015 is de totale bijdrage van Alzheimer Nederland aan onderzoek in het kader van het Deltaplan Dementie boven de € 2 miljoen uitgekomen. Om precies te zijn gaat het per 31 december 2015 om € 2.016.942, dat we sinds de start van het onderzoeksprogramma geïnvesteerd hebben. De impact van deze bijdrage is veel groter. De 31 projecten die we daarmee mede mogelijk gemaakt hebben, vertegenwoordigen een totaalbudget van meer dan € 24 miljoen. 

Onze inzet voor wetenschappelijk onderzoek gaat echter verder. In 2016 vieren we het vijftienjarig bestaan van Alzheimer Centrum Limburg (Maastricht), het eerste van inmiddels vier alzheimercentra in ons land. Deze centra zelf en het vele kwalitatief hoogstaande onderzoek dat zij de afgelopen jaren verricht hebben, zijn mede te danken aan de ondersteuning die wij al die tijd konden bieden. Door de fusie tussen Alzheimer Nederland en ISAO wordt onze slagkracht nog groter. Samen vormen we de grootste private partij die onderzoek naar dementie mogelijk maakt. Wat deze ondersteuning bijzonder waardevol maakt, is dat we onderzoekers en ervaringsdeskundigen bij elkaar brengen. Mensen met dementie en hun mantelzorgers praten mee over de onderzoeksagenda, zodat de maatschappelijke relevantie van het onderzoek veel hoger is.

/ / / Evaluatie en vooruitblik