Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Subsidies Alzheimer Centra

Alzheimer Nederland werkt samen met vier Alzheimercentra: Alzheimer Centrum Limburg (Maastricht), VUmc Alzheimercentrum (Amsterdam), Radboud Alzheimer Centrum (Nijmegen) en Alzheimercentrum zuidwest Nederland (Rotterdam). Naast een jaarlijkse basissubsidie van € 95.000 per centrum, verleenden wij in 2015 subsidies aan speciale projecten, waarvoor we samen met de centra fondsen wierven.

Alzheimercentrum zuidwest Nederland

De Head First-roeiwedstrijd bracht bij haar derde editie, zaterdag 20 september 2015, € 33.343 op. Dit bedrag wordt in 2016 toegewezen aan onderzoek. Met andere acties erbij werd een totaalbedrag van € 201.624 geworven voor het werk van dit Alzheimercentrum.

Onderzoek naar verschillende vormen van dementie

Bijna dertigduizend euro (€ 29.982) gaat naar onderzoek naar frontotemporale dementie. Een bedrag van € 11.000 is bestemd voor onderzoek naar semantische dementie, een zeldzame vorm van dementie, waarbij taalproblemen op de voorgrond staan. € 5.000 komt ten goede aan onderzoek naar Lewy Body Dementie.

Relatie tussen voeding en het ontstaan van dementie

Uit eerder onderzoek is gebleken dat 30% minder eten het ziekteproces van dementie in muizen enorm vertraagt. Een bedrag van € 67.000 is nu ter beschikking gesteld van dieetonderzoek om erachter te komen welke voedingsstoffen beschermend of juist bedreigend met betrekking tot de ontwikkeling van dementie.

Implementatie van nieuwe scantechniek

De jaarlijkse Erasmus MC Tour de Rotterdam, waarvan op 27 juni 2015 de vijfde editie plaatsvond, leverde € 45.000 op voor onderzoek naar neuro-imaging (het scannen van de hersenen) in de klinische praktijk met een nieuwe techniek: de ASL-scan. Daarnaast wordt software ontwikkeld om hersenscans geautomatiseerd te kunnen beoordelen.

Onderzoek naar genetica en epigenetica

Dankzij een gift van een major donor was het mogelijk een bedrag van € 50.000 toe te kennen aan een meerjarig onderzoeksproject dat zich richt op de genetica en epigenetica van de ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen. In totaal is er inmiddels € 112.500 aan dit project bijgedragen.

Radboud Alzheimer Centrum

Effect van nilvadipine op ziekte van Alzheimer

De derde editie van 2bike4alzheimer in 2014 bracht € 89.123 op. Hiervan is in 2015 € 39.123 uitgekeerd voor onderzoek naar de effecten van het geneesmiddel nilvadipine op cerebrale autoregulatie en doorbloeding van de hersenen. Vanuit Alzheimer Nederland hebben we dit bedrag met € 60.877 verhoogd naar in totaal € 100.000.

Bloeddrukvariatie bij de ziekte van Alzheimer

Van het geld dat we eerder samen met het Radboud Alzheimer Centrum geworven hadden, hebben we in 2015 nog eens € 66.955 uitgekeerd. Het merendeel hiervan (€ 51.955) ging naar een project dat, in aanvulling op bovengenoemd onderzoek, zich richt op de rol van bloeddrukvariatie bij het ontstaan van cognitieve achteruitgang, in het bijzonder de ziekte van Alzheimer. Er zijn nog fondsen nodig om dit project in zijn geheel te financieren.

VUmc Alzheimercentrum

100 Plus

Er zijn families waar dementie vaak voorkomt, maar ook families waar veel mensen 100 jaar worden zonder een spoor van dementie. De 100 Plus-studie kijkt naar erfelijke factoren als verklaring hiervoor. Vanuit diverse fondsenwervende activiteiten kon een bedrag van € 67.665 voor dit onderzoek worden uitgekeerd. In totaal is er vanuit Alzheimer Nederland inmiddels € 270.000 aan dit onderzoek bijgedragen.

Longitudinaal onderzoek naar Lewy Body Dementie

Het bedrag dat het VUmc Alzheimercentrum aan basissubsidie ontvangt, kon dit jaar worden aangevuld tot een totaalbedrag van € 170.000. De editie 2015 van de jaarlijkse Alzheimer Rally heeft een bedrag opgeleverd van € 60.000. Via acties georganiseerd door derden en de inkomsten uit een mailing vanuit Alzheimer Nederland is aanvullend € 15.000 beschikbaar gekomen.

Project SCIence

Uit een actie door derden kwam een bedrag van € 4.681 beschikbaar voor onderzoek. Het geld is toegekend aan een onderzoeksproject getiteld SCI dat zich richt op de vroegste veranderingen in de hersenen die uiteindelijk leiden tot de ziekte van Alzheimer. Hierbij wordt in eerste instantie een focus gelegd op het amyloïd-eiwit.

Alzheimer Centrum Limburg

Bloed-hersenbarrière

Eerder kende Alzheimer Nederland al subsidie toe aan dit onderzoeksproject. De 3e editie van 2Bike4Alzheimer (2014) stelde ons in staat om ook het aanvullend benodigde bedrag van € 50.000 aan dit project toe te kennen. Het project heeft tot doel te onderzoeken welke rol lekkages in de bloed- hersenbarrière spelen bij de cognitieve achteruitgang bij zowel vasculaire dementie als de ziekte van Alzheimer. Deze verstoring kan kleine beschadigingen in de bloedvaten van de hersenen veroorzaken die mogelijk te zien zijn op MRI scans.

Dementie op jonge leeftijd

Met verschillende fondsenwervende activiteiten die in samenwerking met Health Foundation Limburg en het Alzheimer Centrum Limburg werden uitgevoerd, was het mogelijk een bedrag van € 64.671 toe te kennen voor onderzoek op het gebied van dementie op jonge leeftijd. Het project getiteld Need-YD richt zich op de behoefte van mensen met dementie op jonge leeftijd.

Meten van cognitieve gezondheid bij beginnende dementie

In samenwerking met het Alzheimer Centrum Limburg is samenwerking gezocht met de Noaber Foundation om inhoudelijk en financieel bij te dragen aan het onderzoek getiteld INPAD. Dit onderzoek heeft tot doel het meten van cognitieve gezondheid bij beginnende dementie met behulp van neuropsychologisch onderzoek te vernieuwen en verbeteren. In totaal is er vanuit Alzheimer Nederland een bedrag van € 188.250 ter beschikking gesteld. De Noaber Foundation is bereid gevonden een bedrag van € 225.000 ter beschikking te stellen zodat het project in 2016 kan starten.

/ / / Subsidies Alzheimer Centra