Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Verder in 2015...

Onderzoeksnieuws in 2015

Via onze website, magazine Alz… en verschillende andere uitgaven houden we donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte van de voortgang van onderzoek dat wij subsidiëren. Ook in 2015 voorzag nieuws over onderzoek duidelijk in een behoefte.

Zo kregen de twee best gelezen nieuwsartikelen over onderzoek op onze website meer dan 20.000 unieke bezoekers. Lezers zijn vooral geïnteresseerd als de onderzoeksresultaten vertaald worden naar praktische tips. In totaal bekeken 180.000 unieke bezoekers één of meerdere nieuwsberichten over onderzoek.

Wetenschappers delen hun kennis

Op onze site vertellen wetenschappers regelmatig over hun werk, bijvoorbeeld in de vorm van een blog, zoals die van neurolinguïst Jet Vonk, of als reactie op het nieuws. Zo schreef dr. Niels Prins in 2015 over onderzoek naar nieuwe medicatie tegen dementie. Prof. Sietse Zuidema schreef over het gebruik van antipsychotica bij dementie en prof. Olde Rikkert over wanneer je moet stoppen met alzheimermedicatie.

Leesbaar onderzoek

Binnen het Huis voor de Gezondheid schrijft een wetenschapsjournalist voor de vijf gezondheidsfondsen die hier gevestigd zijn. Ze vertaalt wetenschappelijke artikelen met informatie die belangrijk of inspirerend is voor mantelzorgers en mensen met dementie. In 2015 trokken artikelen over communicatie met mensen met dementie, negatieve emoties van mensen met dementie en activiteiten voor mensen met ernstige dementie veel lezers. In totaal werden dit jaar zo’n vijftien artikelen van Leesbaar Onderzoek gepubliceerd en gelezen door meer dan 30.000 unieke bezoekers.

Doe mee aan onderzoek

Met de rubriek Doe mee aan onderzoek roepen we mesnen met dementie, mantelzorgers en vrijwilligers op om aan onderzoek deel te nemen. Gemiddeld staan zo’n twintig onderzoeken op dit gedeelte van onze site. Door op deze manier deelnemers te werven, kunnen we regelmatig onderzoeksprojecten versnellen.

“Dankzij jullie oproep kwamen er superveel aanmeldingen binnen. Ik heb nu al zestien mensen die echt mee willen doen, van de twintig die ik nog zocht. Dus jullie hebben me ontzettend geholpen!”

Drs. Lizzy Boots, Alzheimer Centrum Limburg

Korte berichten

  • Op verzoek van de WHO organiseerden we in februari een focusgroep rond het thema ‘Assistive Health Technology’. De groep bestond uit vijf mensen uit het bedrijfsleven, drie vanuit zorgaanbieders, vier vanuit een onderzoeksinstelling of kennisinstituut en één vanuit een gezondheidsfonds. De inbreng van mensen met dementie en mantelzorgers was georganiseerd door Alzheimer’s Disease International. Samen stelden zij een overzicht op van gewenste en beschikbare technologie per fase van dementie.
  • In juni hielden we de zesde Mix & Match Meeting. De uitwisselingsbijeenkomst trok ruim 100 wetenschappers, opnieuw een stijging ten opzichte van vorige edities. Het thema was ‘Versterk je netwerk’. De dag bestond uit lezingen van experts op het gebied van samenwerking met de industrie en de rol van wetenschap binnen de maatschappij. Verder waren er presentaties van vier instituten en konden wetenschappers nader met elkaar kennis maken via een speeddate en een afsluitend diner.
  • Op verzoek van zorgverzekeraar Zilveren Kruis (Achmea) participeert Alzheimer Nederland financieel (€ 25.000) en inhoudelijk in het project Borging Uitkomstindicatoren Dementiezorg. Ook Zilveren Kruis zelf, VGZ en CZ nemen deel aan dit project, dat tot stand komt in het kader van het Deltaplan Dementie en uitgevoerd wordt door Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg.
  • Om de uitwisseling van kennis te stimuleren ondersteunt Alzheimer Nederland congresbezoek, stages en het drukken van proefschriften. In 2015 besteedden we in totaal € 46.225 aan:
    • bezoek aan (inter)nationale congressen voor 55 onderzoekers (max. € 750 per aanvraag),
    • internationale onderzoeksstages voor 17 onderzoekers (max. € 750 per aanvraag),
    • drukkosten proefschrift voor 31 onderzoekers (max. € 375 per aanvraag).