Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Zeven onderzoekstalenten ondersteund

Alzheimer Nederland heeft in 2015 een uitwisselingsprogramma met de Alzheimer’s Society UK opgezet. Het doel is om kennis en ervaring die in beide landen is opgedaan, te delen en samenwerkingsverbanden op te zetten. Ook werden talentvolle onderzoekers uit Engeland en Nederland opgeroepen een aanvraag in te dienen.

Engelse en Nederlandse wetenschappers en ervaringsdeskundigen hielpen bij het beoordelen van de kwaliteit en relevantie van elke aanvraag. Zeven Nederlandse en Engelse onderzoekers hebben een persoonlijke beurs (fellowship) ontvangen. In totaal is daarvoor € 70.096 uitgetrokken. De onderzoeksprojecten starten begin 2016 en lopen maximaal twaalf maanden. Hieronder een korte samenvatting van de fellowships.

 • Javier Escudero Rodríguez – EEG en geheugentest voor betere diagnose: € 5.906
  Dr. Escudero Rodríguez (University of Edinburgh) heeft een geheugentest ontwikkeld die de ziekte van Alzheimer in veel gevallen kan opsporen. In het VUmc in Amsterdam (wereldleider in EEG-analyse) wil hij zijn test verder verbeteren door de hersenactiviteit te analyseren van mensen die de test gemaakt hebben.
 • Dr. Iris Oren – Herinneringen opslaan bij de ziekte van Alzheimer: € 9.905
  Dr. Oren (University of Edinburgh) gaat in individuele hersencellen meten wat er misgaat bij het opslaan van herinneringen bij de ziekte van Alzheimer. Ze gaat hiervoor naar het Donders-instituut in Nijmegen, omdat hier een van de weinige onderzoeksgroepen ter wereld zit, die deze technieken routinematig uitvoert.
 • Gill Windle – Kunst en veerkracht bij dementie: € 12.500
  Dr. Windle (Bangor University Wales) wil antwoord vinden op de vragen: Is veerkrachtig kunnen omgaan met veranderingen belangrijk, als je te maken krijgt met dementie? Heeft het maken van kunst invloed op de veerkracht en kwaliteit van leven van mensen met dementie? Ze zal deze vragen onderzoeken in samenwerking met het Nederlandse EMGO+ Instituut in Amsterdam, waar ook onderzoek naar veerkracht gedaan wordt.
 • Kay Deckers – Model voor risicoreductie bij dementie: € 12.500
  Drs. Deckers  (Universiteit Maastricht) gaat onderzoeken of het door hem en zijn collega’s ontwikkelde risicomodel dementie kan voorspellen. Dit kan een stap zijn naar een preventieprogramma. Hij gaat het model testen op twee universiteiten in Engeland (University of Cambridge en University College London) die veel kennis en ervaring hebben op het gebied van ontstaan en preventie van dementie.
 • Karlijn Joling – Kunst van/voor mensen met dementie: € 11.085
  Dr. Joling (VUmc Amsterdam) wil antwoord vinden op de vragen: Werken activiteiten rond het maken en bekijken van kunst voor mensen met dementie wel? En zo ja, waarom? Om dit te onderzoeken gaat ze naar de Bangor University in Wales, waar het grootste onderzoek naar dementie en kunst ter wereld plaatsvindt.
 • Marjolein van der Marck en Neil Chadborn – Betere ondersteuning voor mantelzorgers: € 18.200
  Dr. Van der Mack (Radboud Universiteit Nijmegen) en dr. Chadborn (University of Nottingham) willen in detail onderzoeken wat de redenen zijn dat mantelzorgers soms geen hulp of ondersteuning krijgen of waarom deze niet goed is afgestemd op hun behoeftes. Het onderzoek wordt aan beide instituten uitgevoerd. Zo worden de voor- en nadelen van verschillende manieren van zorglevering in beide landen extra duidelijk.

/ / / Zeven onderzoekstalenten ondersteund