Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Bestuur en toezicht

Alzheimer Nederland is houder van het CBF-keur. Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) verleent dit keurmerk aan organisaties die voldoen aan drie hoofdprincipes:

  • Scheiding tussen de taken besturen, uitvoeren en toezicht houden.
  • Effectieve en efficiënte besteding van de (financiële) middelen.
  • Goede omgang met de verschillende (groepen) belanghebbenden.

In dit hoofdstuk leest u hoe Alzheimer Nederland in 2015 invulling gegeven heeft aan deze principes.

/ / Bestuur en toezicht