Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Missie en strategie

Alzheimer Nederland werkt al meer dan dertig jaar aan een beter leven voor mensen met dementie en hun omgeving. Onze gedrevenheid is steeds dezelfde, onze aanpak groeit mee met de tijd. Ook in 2015 gaf onze missie daarbij de richting aan.

/ / Missie en strategie