Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Deltaplan Dementie

We mogen ons niet neerleggen bij dementie! Vanuit die overtuiging is het Deltaplan Dementie ontstaan. Dit is een netwerkorganisatie, waarin bedrijfsleven, dienstverleners, patiëntenorganisaties, onderwijs, wetenschap, zorgaanbieders en zorgverzekeraars de handen ineenslaan om een dam op te werpen tegen dementie. De deelnemers geven samen met veel ambitie, kennis en inspiratie invulling aan het plan.

Deze bundeling van krachten is hard nodig, want Nederland vergrijst en het aantal mensen met dementie neemt de komende decennia sterk toe. Dit heeft niet alleen veel impact op het leven van mensen met dementie en hun families, maar ook op de gezondheidszorg en de samenleving als geheel.

Eén plan, drie doelen

In het Deltaplan werken we samen aan:

  1. Wetenschappelijk onderzoek (zie ook Wetenschappelijk Onderzoek)
  2. Betere dementiezorg (zie ook Belangenbehartiging en Zorgvernieuwing)
  3. Een dementievriendelijk Nederland (zie ook Belangenbehartiging en Zorgvernieuwing)

Alzheimer Nederland doet mee aan dit unieke achtjarige programma (2013-2020).Wilt u er meer over lezen en kennismaken met andere leden van het Deltaplan Dementie? Ga naar de website www.deltaplandementie.nl.

/ / / Deltaplan Dementie