Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Missie, doelstellingen en strategie

Dementie ontwricht het dagelijks leven, niet alleen van mensen die door de ziekte getroffen worden, maar ook van hun naasten. Daarom is Alzheimer Nederland er voor hen. We willen hun zorg(en) verlichten en werken intussen aan een toekomst zonder dementie. Daar betrekken we zo veel mogelijk mensen bij.

Al ons werk draait om de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten. We vormen een platform voor iedereen die met de ziekte te maken heeft, komen op voor hun belangen, bieden hulp en informatie en financieren wetenschappelijk onderzoek. Dit werk doen we samen met duizenden vrijwilligers.

Dementie raakt steeds meer mensen. Momenteel hebben 270.000 mannen en vrouwen in Nederland een vorm van dementie. De kans dat iemand dementie krijgt, is 1 op 5. Voor vrouwen is het zelfs 1 op 3. Als we nu niets doen, is in 2040 het aantal mensen met dementie verdubbeld naar ruim een half miljoen. Dit betekent dat iedereen te maken krijgt met dementie: als patiënt, als mantelzorger of binnen de familie- of vriendenkring. Daarom luidt onze missie:

We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

Iedereen kan iets doen

Om oplossingen sneller te realiseren, moeten we krachten bundelen. Iedereen kan iets doen: donateurs, mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met dementie, mantelzorgers, medewerkers, onderzoekers, beleidsmakers en anderen. Alzheimer Nederland wil hen zo veel mogelijk verbinden aan elkaar en aan onze missie.

Doelstellingen

We maken onze missie concreet in vier hoofddoelstellingen:

 • De toekomst waarin dementie voorkomen of genezen kan worden, dichterbij brengen
  Dit doen we door te investeren in wetenschappelijk onderzoek, maar ook door informatie en voorlichting  te geven over de risico’s op dementie en mogelijkheden voor preventie.
 • De levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbeteren
  Dit doen we door iedereen die met dementie te maken heeft, een platform, hulp en informatie te bieden en door ons in te zetten voor belangenbehartiging en zorgvernieuwing. Daarnaast ondersteunen we ook wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving.
 • Zo veel mogelijk mensen inspireren en middelen mobiliseren om dementie te overwinnen
  Dit doen we door donateurs en fondsen te werven en door heldere communicatie en informatie over ons werk.
 • Onze organisatie goed positioneren als spil in de samenwerking rond dementie
  Deze doelstelling komt tot uiting in al ons werk en de manier waarop we ons als organisatie in verschillende verbanden neerzetten. Hierover leest u meer in dit eerste hoofdstuk.

Strategische uitgangspunten

Eind 2014 hebben we de strategie voor ons werk aangescherpt. Daarbij hebben we vier strategische uitgangspunten geformuleerd: dialoog, verbinden, waarde creëren en zichtbaar resultaat. Deze uitgangspunten kleurden de programma’s waarin onze missie in 2015 vorm kreeg: ons werk aan toekomstgericht onderzoek, de dementievriendelijke samenleving en een multimediaal hulp- en informatieprogramma voor mantelzorgers.

Daarnaast werkten we aan de voorbereidingen van een vierde programma dat gericht is op preventie en bewustwording. Inhoudelijk beperkte het programma zich in 2015 nog tot een lezingencyclus, getiteld ‘Het Fitte Brein’, die we samen met de Hersenstichting en de Edwin van der Sar Foundation hebben georganiseerd. In 2016 gaan we meer aandacht besteden aan het programma als geheel. 

/ / / Missie, doelstellingen en strategie