Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Naar een fusie met ISAO

In 2015 hebben we ons ingezet om een fusie tussen Alzheimer Nederland en ISAO te onderzoeken en vervolgens voor te bereiden. Na een intensief proces, waarbij verschillende werkgroepen met medewerkers uit de twee organisaties betrokken zijn, hebben we besloten per 1 april 2016 samen te gaan.

Alzheimer Nederland en ISAO (Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek) waren tot nu toe dé twee fondsenwervende organisaties in Nederland op het gebied van dementie. Mede door hun inspanningen behoort Nederland wat betreft onderzoek naar, kennis van, zorg rond en maatschappelijke aandacht voor dementie tot de meest vooraanstaande landen in de wereld.

De voordelen van de fusie

Door de handen ineen te slaan, kunnen we in de toekomst nog meer bereiken voor iedereen die met dementie te maken heeft of gaat krijgen. Door onze kennis en middelen te voegen, kunnen we onze stem nog krachtiger laten horen. Samen zijn we ook in staat om geld te besparen op kosten, waardoor we meer geld kunnen besteden aan onderzoek en voorlichting.

De nieuwe samenwerking zorgt er tevens voor dat alle kennis en inzet op wetenschap nu bijeenkomt. Wij zetten de zoektocht naar oplossingen voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie nog intensiever voort, samen met de Nederlandse onderzoekers in Nederland en wereldwijd.

Gezamenlijke naam: Alzheimer Nederland

Per 1 april 2016 is de juridische fusie een feit. Vervolgens zal een vervlechting van mensen, processen, kennis en informatie plaatsvinden. Uitgangspunt is dat alle medewerkers van beide organisaties een plek krijgen in de nieuwe organisatie, die verder zal gaan onder de naam Alzheimer Nederland.

/ / / Naar een fusie met ISAO