Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Personeel en organisatie

Onze ambitieuze doelstellingen vragen veel van onze organisatie. We moeten onze mensen en middelen dus zo goed mogelijk inzetten. In dit hoofdstuk gaat het vooral om het eerste: onze mensen.

/ / Personeel en organisatie