Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Evaluatie & vooruitblik

Onze inzet voor de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers heeft zijn doel niet gemist. In de jaarlijkse cyclus van functie- en beoordelingsgesprekken is (de planning van) competentieontwikkeling een belangrijk thema. Vanuit ons opleidingsplan, waarin de vernieuwde strategische uitgangspunten van onze organisatie doorklinken, ondersteunen we medewerkers op verschillende niveaus: organisatiebreed (cursussen die voor medewerkers van verschillende afdelingen nuttig zijn), op sectieniveau (meer vakinhoudelijke thema’s) en individueel. Er wordt veel van deze mogelijkheden gebruikgemaakt. Deze continue aandacht voor competentieontwikkeling is iets waar we trots op zijn. Het onderling uitwisselen van kennis kan nog wat beter. Daar gaan we ons in 2016 meer op richten.

Ook met onze vrijwilligers zijn we op de goede weg. De opvallende toename van het gebruik van ons Vrijwilligersplein is daar een zichtbaar voorbeeld van. Met de vaststelling van ons nieuwe vrijwilligersbeleid in 2016 willen we verder gaan in de ingeslagen richting: een persoonlijker benadering, gericht op het creëren van meerwaarde.

/ / / Evaluatie en vooruitblik