Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Onze regionale Afdelingen

Onze regionale afdelingen houden zich bezig met hulp, voorlichting en belangenbehartiging in de eigen omgeving. Ze zijn actief in de dementieketens in hun regio, organiseren één of meer Alzheimer Cafés en activiteiten rond Wereld Alzheimer Dag.

Er zijn 51 afdelingen, één minder dan voorheen als gevolg van de fusie van twee kleinere afdelingen in Noord-Brabant. Bij hun werk worden de afdelingen gecoacht door regiocoördinatoren en medewerkers van het landelijk bureau. Omgekeerd voegen de afdelingen met hun input en ideeën veel kwaliteit toe aan ons landelijke werk.

Regionale overleggen

In het voorjaar organiseerden we vijf regionale overleggen, waar ruim 90% van de afdelingen vertegenwoordigd was. We hebben hen gecomplimenteerd met de resultaten in 2014 en bespraken samen onze vernieuwde strategie. Hierop waren de reacties positief. Aan één onderdeel ervan, Dementievriendelijke Samenleving, werd al volop gewerkt: 28 afdelingen hadden het in hun jaarplannen opgenomen. Een goed voorbeeld zijn gesprekken met supermarkten om deze ‘dementievriendelijk’ te maken, zoals de Albert Heijn in Doorn (zie ook ‘Naar een dementievriendelijke samenleving’).

Wereld Alzheimer Dag

Rond Wereld Alzheimer Dag (21 september) hebben de afdelingen veel georganiseerd om het thema ‘Dementievriendelijk’ op de kaart te zetten. Op onze website publiceerden we meer dan 100 activiteiten: lezingen, informatiebijeenkomsten, theater- en filmvoorstellingen (met name de film Still Alice) en zelfs wandel- en boottochten. Bij een groot aantal activiteiten kwamen mensen met dementie zélf aan het woord. Hun eigen verhaal heeft vaak veel impact op de aanwezigen.

Trending topic

Op sociale media werd veel aandacht aan Wereld Alzheimer Dag besteed. Op Twitter was #WAD2015 ‘trending topic’ met een bereik van 105.000 ‘topic views’. Nieuw was de Facebook-actie waarbij afdelingen complimenten en stickers uitdeelden aan dementievriendelijke organisaties. In Boxmeer gaf SP-voorman Emile Roemer zo’n sticker aan Taxibedrijf Van Dijk en hield daarbij een toespraak over zijn eigen moeder die dementie heeft.
 

DemenTalent

De afdelingen Utrecht en Amersfoort werkten samen met ROC Midden Nederland aan een ‘DemenTalent-project’. DemenTalent is een initiatief van DAZ, een kenniscentrum voor vernieuwing in de zorg (zie www.dementalent.nl). Het doel is om mensen met dementie in te zetten als vrijwilligers, in dit geval om hen een bijdrage te laten leveren aan het onderwijs. Op donderdag 19 november gaven drie vrijwilligers met dementie een gastcollege over dementie voor 150 studenten. Ook staatssecretaris Van Rijn was daarbij aanwezig.

“Wij willen dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen. De diagnose dementie is heftig, maar betekent niet dat je leven direct ophoudt. Door het project DemenTalent voelen mensen met dementie zich nuttig en waardevol. En voor de studenten is het heel leerzaam om direct in contact te zijn met de ervaringsdeskundigen zelf.”
Saskia Danen, vrijwilliger bij de afdeling Amersfoort

/ / / Onze regionale Afdelingen