Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Personeelsbeleid in 2015

Uit onderzoek naar de tevredenheid van onze medewerkers (2014) kwam naar voren dat zij met trots voor Alzheimer Nederland werken. Maar er waren ook aandachtspunten: met name de interne communicatie en ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers konden beter. Daar hebben we in 2015 aan gewerkt.

Sinds januari 2015 hebben wij een nieuw personeelsinformatiesysteem: AFAS Insite. Via dit platform kunnen medewerkers documenten raadplegen en gegevens invoeren. In 2016 gaan we het systeem verder optimaliseren, zodat we er nog meer informatie mee kunnen vinden en met elkaar uitwisselen. Dat scheelt e-mailverkeer. En met een ludiek smoelenboek leren we elkaar ook beter kennen.

Opleidingsplan

In het opleidingsplan voor 2015 staat onze visie op leren: ‘Wij willen onze medewerkers in staat stellen om zich op de best mogelijke manier te ontwikkelen in de richting passend bij hun talenten en drijfveren en de strategische uitgangspunten van Alzheimer Nederland’. Naast een intern aanbod werken we ook samen met collega’s binnen het Huis voor de Gezondheid.

De opleidingsactiviteiten in 2015 waren vooral gericht op vaardigheden in programma- en projectmanagement en kennis van online en digitale marketing. In totaal deden 26 medewerkers mee aan twee trainingen op het gebied van programma- en projectmanagement. Begin 2016 volgt een derde groep.

“De training was een goede aanzet om door de secties heen samen te werken. Zo ontstaat er meer eenheid binnen Alzheimer Nederland. Ook goed om elkaar beter te leren kennen!”
Christiaan Meyboom, coördinator Regionale activiteiten

“Vooral de mix tussen collega’s maakte voor mij dat dit naast een training ook een teambuilding activiteit was. Ik voel me empowered om de structuur te gebruiken en heb al in de praktijk ervaren hoe prettig dat is.”
Rob Groot Zwaaftink, medewerker Hulp & Informatie

Kaders voor het Nieuwe Werken

In 2012 heeft Alzheimer Nederland het ‘Nieuwe Werken’ ingevoerd, met flexibele werkplekken en voor alle medewerkers een laptop en smartphone. In aansluiting hierop begonnen we in 2014 met een cultuuromslag naar een meer resultaatgerichte organisatie, waarin medewerkers meer verantwoordelijkheid krijgen. Deze omslag is in 2015 voortgezet.

Uit het bovengenoemde tevredenheidsonderzoek bleek echter dat er behoefte was aan richtlijnen, met name wat het thuis werken betreft. De sterke afname van informele collegiale contacten en momenten van afstemming werd als nadeel ervaren. Daarom hebben we in 2015 een aantal simpele richtlijnen opgesteld om het Nieuwe Werken in te kaderen. We houden ons nu aan een maximumpercentage van het totaal aantal werkuren per week dat thuis gewerkt kan worden. Dit werkt voor zowel medewerkers als managers erg goed.

/ / / Personeelsbeleid in 2015