Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Verder in 2015...

Cijfers

De hogere meldingsfrequentie betekent dat er meer kortdurend verzuim was. De hoogste meldingsfrequentie is gemeten in het eerste kwartaal van 2015, toen er een langdurige griepepidemie was. Dit verklaart ook (deels) de stijging van de meldingsfrequentie. Het aantal afgesloten ziekmeldingen is echter hoger dan het aantal nieuwe ziekmeldingen. Dit wijst erop dat er een dalende trend is ingezet in het aantal verzuimende medewerkers.

Korte berichten

  • In 2015 kreeg onze ondernemingsraad (OR) een nieuwe voorzitter in de persoon van Wendy Werkman. Daarnaast bestaat de OR uit een secretaris en twee leden. Er is één vacature. De belangrijkste onderwerpen die in 2015 op de agenda stonden, waren de aankomende fusie met ISAO, de eindejaarsuitkering, het verzuim en de organisatie-inrichting. De samenwerking tussen OR en directeur is, ondanks de soms pittige onderwerpen, verstevigd. De raad bleek opnieuw een belangrijke sparringpartner bij besluitvorming. OR en directeur ervaren dit als zeer prettig.
  • Donderdag 26 november kwamen ongeveer vijftig mensen naar onze introductiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers. Ze maakten kennis met onze organisatie, kregen veel informatie en konden verschillende workshops volgen, waaronder een workshop fotografie.
  • In november organiseerden we de bijeenkomst ‘Hoe gaat het met jouw pensioen?’, verzorgd door pensioenfonds Zorg en Welzijn. Er kwamen vijftien medewerkers op af. In december volgde een bijeenkomst over de wijzigingen in de zorgverzekering.

/ / / Verder in 2015...