Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Top 10 impact

Alzheimer Nederland zet zich in om dementie in de toekomst te voorkomen of te genezen. Tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

In dit jaarverslag leest u hoe we in 2015 hierin zijn geslaagd. We hebben hieronder de 10 belangrijkste resultaten samengesteld met de meeste impact voor mensen met dementie en mantelzorgers. De volgorde is wat ons betreft willekeurig. Bepaalt u vooral zelf uw eigen top 10!


Onderzoek

Impact nu en in de toekomst
De ruim € 2,8 miljoen die we in 2015 investeerden in onderzoek, maakten diverse onderzoeken mogelijk. Elk onderzoek brengt ons een stapje dichter bij het moment dat we dementie kunnen voorkomen of genezen óf verbetert de kwaliteit van leven voor de huidige generatie patiënten.

 


Alzheimer Cafés

2.300 keer impact voor betrokkenen
In 2015 gingen duizenden mensen met dementie, mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers na een bezoek aan het Alzheimer Café, Trefpunt, Salon of Theehuis geïnformeerd, geïnspireerd en gesterkt weer naar huis. Op 230 locaties komen 10 keer per jaar namelijk tientallen betrokkenen bij elkaar voor informatie, hulp, uitwisseling en een luisterend oor.
 


Dementiemonitor

Met impact volgen van de veranderingen in de zorg
De gevolgen van de transities in de zorg op mensen met dementie en hun naasten volgden we in 2015 via ons Alzheimerpanel en onze Alzheimer Cafés. Daardoor konden we hun zorgen over casemanagement en dagbesteding herhaaldelijk delen met de lokale en landelijke politiek. Dit leidde onder andere tot het aannemen van een motie inzake casemanagement dementie in de Tweede Kamer. Maar dat niet alleen: door onze structurele contacten met mensen met dementie en mantelzorgers wordt ons steeds vaker om onze mening gevraagd.


Trainingen ‘Omgaan met dementie’

Stappen naar een dementievriendelijke samenleving
In 2015 heeft het personeel van meerdere supermarkten, vervoersbedrijven, brandweer- en politiekorpsen een training ‘Omgaan met dementie’ gevolgd. Hierdoor werden kennis van de ziekte en begrip voor mensen met dementie vergroot. Deelnemers aan de trainingen – gegeven door vrijwilligers van de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland – maken het op deze manier mogelijk dat mensen met dementie met meer begrip aan de samenleving kunnen deelnemen.


Groeiende aandacht voor dementie

Impact met potentie
In 2015 merkten we een duidelijke toename van aandacht voor dementie in de media. Op verschillende manieren droeg Alzheimer Nederland daaraan bij. Doordat dementie steeds meer in beeld is, worden mensen zich meer bewust van de gevolgen van de ziekte. Het besef van urgentie om daar iets aan te doen lijkt te groeien. Dit biedt grote kansen als het gaat om bijvoorbeeld het werven van fondsen voor onderzoek, begrip in de samenleving en besluitvorming in de politiek.


Online hulp sterk verbeterd

De informatie sluit steeds beter aan op de behoeften van mensen met dementie en hun naasten
Zo is in 2015 het online platform dementie.nl ontwikkeld waarmee zowel wij als mantelzorgers elkaar gedurende het hele ziekteproces kunnen ondersteunen. Daarnaast werd onze Alzheimer Assistent eind 2015 uitgeroepen tot beste app voor mantelzorgers. Het aantal abonnees op onze digitale nieuwsbrief steeg ook flink van 48.768 naar 70.398. Zo bereikten we meer betrokkenen met tips, resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringsverhalen.


Meer aandacht voor wat nog wel kan

Mensen met dementie vaker zelf aan het woord
We merken dat er gelukkig steeds meer aandacht komt voor wat mensen met dementie nog wel kunnen. Ook Alzheimer Nederland is zich daarvan bewust. Al enige tijd luisteren we daarom naar de ervaringen en meningen van de kerngroep; ervaringsdeskundig als het gaat om dementie.
Op verschillende plekken in de samenleving deelden zij hun verhalen: aan studenten via DemenTalent en in de Tweede Kamer bij het overhandigen van een petitie.


50 bijeenkomsten met migranten

1.000 mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst bereikt
Dementie is bij migranten moeilijker vast te stellen dan bij anderen. Taalproblemen, onbekendheid met de ziekte en schaamte kunnen daarvan de oorzaak zijn. Met Vaardig in zelfzorg stimuleerden we het gesprek over dementie. In 2015 zijn 27 Marokkaanse en Turkse vrijwilligers geworven en opgeleid tot gespreksleider en zijn er ruim 50 bijeenkomsten georganiseerd waarmee ruim 1.000 mensen zijn bereikt van Turkse en Marokkaanse afkomst. Deelnemers waardeerden de bijeenkomsten gemiddeld met het cijfer 8,5.


Fondsenwerving

Voorwaarde voor impact
Hoewel de impact indirect is, is het resultaat van onze inspanningen op fondsenwerving van essentieel belang. Zonder deze ruim € 10 miljoen die we bij publiek, fondsen en bedrijven hebben opgehaald, was ons werk onmogelijk.
 

 


Steeds meer partijen betrokken

Krachten bundelen is impact2
Dwars door dit jaarverslag - of het nou om onderzoek gaat of om fondsenwerving – worden tal van grote en kleine samenwerkingspartners genoemd. Steeds meer partijen zijn betrokken bij het zoeken naar oplossingen. Dankzij hen wordt de impact van onze inspanningen vele malen vergroot en konden bovenstaande 9 impactvolle resultaten worden gerealiseerd. Belangrijk om te weten: samenwerken is belangrijk maar onze onafhankelijkheid staat voorop! We willen zo objectief mogelijk de belangen behartigen van mensen met dementie en mantelzorgers.

/ Top 10 impact