Jaarverslag 2015 - Alzheimer Nederland
Jaarverslag 2015 | Dementie in beeld

Voorwoord

Dementie in beeld

In 2015 was er veel aandacht voor dementie in de media. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen: de veranderingen in de zorg die aan het begin van het jaar van kracht werden, het dementiebeleid dat staatssecretaris Van Rijn in juli presenteerde, Wereld Alzheimer Dag in september, waarvoor onze regionale afdelingen weer veel activiteiten organiseerden, en de PrijzenMarathon van de VriendenLoterij in het najaar, die helemaal in het teken van dementie stond.

Als organisatie zijn wij blij met deze aandacht. En met de rol die Alzheimer Nederland daarbij kon spelen. U leest hierover in dit jaarverslag. Door dementie goed in beeld te brengen maken we duidelijk welke impact de ziekte heeft, op iedereen die ermee te maken krijgt, en op de samenleving als geheel. Daarmee willen we zo veel mogelijk mensen bewegen ons te helpen in onze missie: We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving. Werken aan een dementievriendelijke wereld, dat kunnen en willen we niet alleen doen.

Daarom zijn we erg dankbaar voor alle steun die we krijgen, met name van onze achterban en partners. Van deze laatste noem ik PGGM en de VriendenLoterij in het bijzonder. Op verschillende plaatsen in dit verslag berichten we over hun bijdragen in 2015. Ik zie uit naar verdere samenwerking in de komende jaren. En over samenwerken gesproken, sinds april 2016 vormen we met onze collega’s van ISAO (Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek) één organisatie, die nóg beter in staat is om dementie – en vooral mensen die met dementie te maken hebben! – in beeld te brengen.

Met dit jaarverslag geven we een beeld van ons werk in 2015. Graag nodig ik u uit om rond te kijken.

Gea Broekema-Procházka
Directeur-bestuurder Alzheimer Nederland

/ Voorwoord